၂၀၂၀ တွင် စုစုပေါင်းအယ်လ်ဘမ် ရောင်းချနှုန်း ၁.၂၉ သန်း ရှိသည့် IZ*ONE! အမျိုးသမီး အနုပညာရှင် TPO1!
상태바
၂၀၂၀ တွင် စုစုပေါင်းအယ်လ်ဘမ် ရောင်းချနှုန်း ၁.၂၉ သန်း ရှိသည့် IZ*ONE! အမျိုးသမီး အနုပညာရှင် TPO1!
  • MoMo 기자
  • 승인 2021.02.02 18:13
  • 댓글 0
이 기사를 공유합니다

[BBANGYA News | Reporter Mo Mo] Group IZ*ONE သည် ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင် အယ်လ်ဘမ်ရောင်းအားအများဆုံး အမျိုးသမီး အနုပညာရှင်ဖြစ်သည်။

ကိုရီးယားနိုင်ငံ၏ အများဆုံး အယ်လ်ဘမ် ရောင်းချနှုန်း Hanteo Chart မှ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် နှစ်ပတ်လည်အယ်လ်ဘမ် ရောင်းအား ကိန်းဂဏန်းများအရ IZ*ONE သည် ၂၀၂၀ နှစ်ပတ်လည်အယ်လ်ဘမ် ဇယားတွင် အမျိုးသမီးအနုပညာရှင်များထဲမှ ပါဝင်သည် (ရေတွက်သည့်ကာလ - ၂၀၂၀ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီ ၁ ရက်မှ ၂၀၂၀ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာ ၃၁ရက်) စုစုပေါင်းရောင်းအားတွင် ပထမနေရာတွင်ရှိသည်။
IZ*ONE သည် ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၃၁ ရက်တွင် Mnet ၏ Survival Audition Program PRODUCE 48 မှ ရွေးချယ်ထားသော အဖွဲ့ဝင် ၁၂ ဦး ပါ၀င်သော ကိုရီးယား-ဂျပန် ပူးတွဲစီမံကိန်း မိန်းကလေးအဖွဲ့ဖြစ်သည်။
၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင် IZ*ONE မှ မှတ်တမ်းတင်ထားသော အယ်လ်ဘမ်များ၏ စုစုပေါင်းရောင်းအားမှာ ၁.၉၂၉၁၉ ချပ်ဖြစ်သည်။ 'One-reeler / Act IV' ၏ ကော်ပီပေါင်း ၃၈၀,၄၄၃ ကို တစ်မျိုးချင်း ရောင်းခဲ့သည်။
၂၀၂၀ တွင် အယ်လ်ဘမ် (၃) ခု ထုတ်ဝေခြင်းဖြင့် တက်ကြွစွာ လုပ်ဆောင်ခဲ့သော IZ*ONE သည် ကနဦး အရောင်းဌာန၏ထူးခြားသောရလဒ်များကို ရရှိခဲ့သည်။

Tag
##IZ*ONE

관련기사

댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.
주요기사